A-Orkest naar Zuiderzeemuseum

AfdrukkenE-mail

Op zondag 29 juni a.s. gaat het A-orkest van Concordia naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Vanuit Stavoren neemt het orkest de boot naar Enkhuizen, waar ze drie keer een optreden op het pleintje naast het filmhuis zullen verzorgen om 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Voor meer informatie zie ook de website van het Zuiderzeemuseum.

Huldiging jubilarissen muziekvereniging Concordia

AfdrukkenE-mail

Dinsdag 4 februari j.l. hield Concordia haar jaarvergadering.Net als voorgaande jaren waren er ook nu weer  jubilarissen.Namelijk:

Joop Minnema werd  vanwege zijn bijzondere inzet voor de vereniging met algemene stemmen benoemd tot erelid. Joop was bestuurslid van 1983 tot 1987 en voorzitter van 1996 tot 2000. Eveneens  initiatiefnemer van de Jouster Merkeloterij, muziekinstrumentenregistratie en  hij verzorgde bijdragen aan het historisch archief. Joop  is reeds 60 jaar muzikant, waarvan 50 bij Concordia.De laatste jaren kreeg hij moeite met het bespelen van zijn trompet, hetgeen reden was om er mee te stoppen.

Tineke Huitema werd gehuldigd omdat ze 12 1/2 jaar lid is van Concordia.Ze speelt zowel in het A- als het B orkest en is daarnaast altijd bereid om de handen uit te mouwen te steken.Ze was  Iid van de kledingcommissie, barcommissie en kascommissie. Ook  speelt ze  nog in het klarinetensemble van Concordia.

Myrthe Poelstra, alt-saxofoniste, steelt de show tijdens het Nieuwjaarsconcert van Concordia.

AfdrukkenE-mail

Dinsdagavond 14 januari verzorgde muziekvereniging Concordia uit Joure haar traditionele nieuwjaarsconcert in Partycentrum "It Haske"te Joure. Het A-orkest o.l.v. dirigent Lieuwe de Jong, opende geheel in stijl van het jaar 2013 met  "Royal Processial" van John Morrissey, waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor de trompettisten. De muziekcommissie had dit jaar niet voor een bepaald thema gekozen, doch voor een gevarieerd programma. "In the mystic land of Egypt" van de bekende componist Johan de Mey liet Concordia dan ook geheimzinnioge klaken horen.Hierna was de talentvolle 18-jarige Myrthe Poelstra aan de beurt. Op een vituoze en adembenemende wijze speelde zij "Pequena Czarda"en bracht de toehoorders in vervoering. Deze beloonden haar met een  warm applaus.

Het B-orkest (voor het merendeel jeugdleden) o.l.v. Grietje Wuite verraste eveneens met een solo-optreden. Stijn Pollmann  vertolkte op zijn bas-trombone op zeer verdienstelijke wijze het nummer "Avond" van Boudewijn de Groot, ondersteund met improviserende klanken van Leon Smits op zijn accordeon. Uiteraard werden ook dit jaar door de dirigente weer 5 jeugdleden voorgesteld aan de toehoorders, omdat ze aan hun allereerste nieuwjaarsconcert deelnamen. Na "Stilte in de storm"en "Rolling Deep" werd het "een carnavaleske sfeer"op het podium met het spelen van "Balada". Na de pauze was wederom het A-orkest aan de beurt. Na een rustige inleiding met "Sailing" van Henk Homma, werd met enthousiasme een selectie highlights ten gehore gebracht uit de musical "Les Miserables".Op speciaal verzoek van het publiek speelde Myrthe tot slot van het programma nog een keer haar prachtige "Pequena Czarda". Nadat voorzitter Henk Hoekstra de beide dirigenten, de solisten Myrthe en Stijn, alsmede Leon in de bloemetjes had gezet, bedankte hij een ieder voor zijn of haar medewerking en wenste hij de toehoorders (volle zaal) wel thuis.