Warning: Creating default object from empty value in /home/p20134/domains/concordia-joure.nl/public_html/plugins/content/phocagalleryslideshow/phocagalleryslideshow.php on line 154

Warning: Creating default object from empty value in /home/p20134/domains/concordia-joure.nl/public_html/plugins/content/phocagalleryslideshow/phocagalleryslideshow.php on line 154

Warning: Creating default object from empty value in /home/p20134/domains/concordia-joure.nl/public_html/plugins/content/phocagalleryslideshow/phocagalleryslideshow.php on line 154

Schooljeugd Westermarskoalle verzorgt concert met Concordia

AfdrukkenE-mail

De leerlingen van groep 7 van de Westermarskoalle verzorgden samen muziekvereniging Concordia een concert voor ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden in de Triangel in Joure. Provinciaal is er op het moment veel aandacht voor muziekonderwijs. De Westermarskoalle springt hier in het kader van haar talentonwikkeling op in en laat de leerlingen kennismaken met diverse muziekvormen en instrumenten.

 

In samenwerking met Concordia is een initiatief ontwikkeld waarbij ieder jaar één of twee groepen gedurende een aantal weken muziekonderwijs krijgen. Dit jaar werd dit voor het eerst gedaan in groep 7.

Juf Grietje Wuite, tevens dirigent B-orkest, en de dirigent van Concordia Lieuwe de Jong hebben de kinderen kennis laten maken met saxofoon, klarinet, trompet en bariton. ,,De kinderen vonden het fantastisch en er zijn ook daadwerkelijk enkele talenten ontdekt”, vertelt Grietje Wuite.

,,Het is een geslaagd project gebleken en volgend jaar geven we hier een vervolg aan. Dan is het de bedoeling om zelfs twee groepen enkele lessen te geven. Uiteraard sluiten we ook deze weken dan weer af met een gezellig concert.”

Het concert verliep goed. Alhoewel er in de paar lessen natuurlijk nog geen complete serenades gebracht konden worden, hebben de ouders genoten van de prestaties van hun kinderen.

Muziekvereniging Concordia-Joure huldigt haar jubilarissen.

AfdrukkenE-mail

Dinsdag 24 februari 2015 hield muziekvereniging Concordia haar jaarvergadering.Voorzitter Henk Hoekstra kon 34 leden welkom heten. Terugkijkend was het een prima muzikaal jaar met als hoogtepunt het concert met het Chavarimkoor in november 2014. Bestuurlijk gezien hingen er echter donkere wolken boven de vereniging, n.l. het afbouwen binnen 3 jaar van de gemeentelijke subsidie en het afbreken van het gebouw,waar de 3 plaatselijke muziekorganisaties hun repetities houden. Uiteraard geeft het een en ander de nodige financiele perikelen. Met algemene stemmen werd dan ook de contributie verhoogd. Daarnaast proberen de leden de jaarlijkse potgrondactie (zaterdag 7 maart is het weer zover) en de Jouster Merke loterij te intensiveren. Hierbij hopen we uiteraard weer op een ruimhartige ondersteuning van de Jouster inwoners, die Concordia een warm hart toedragen. Dat de leden van Concordia trouw zijn aan hun vereniging, mag blijken uit het feit dat voorzitter Henk Hoekstra ook dit jaar weer 6 jubilarissen in de bloemetjes mocht zetten: Corine de Boer (12 ½ jaar lid), Janny de Vries (12 ½ jaar lid), Wilma van der Werf (25 jaar lid), Grietje Wuite (40 jaar lid), Sietse Hiemstra (40 jaar lid) en Aletta Bos (25 jaar muzikante). Ook was er een woord van dank voor de vele commissies die het dagelijks bestuur ondersteunen. Om 11 uur sloot Henk Hoekstra de vergadering en wenste een ieder wel thuis. 

 

Kerstconcert B-orkest

AfdrukkenE-mail

Aanstaande zondag 21 december verzorgt het B-orkest een kerstconcert in de Doopgezinde kerk te Joure. Het concert begint om 11:30 uur en er wordt een gevarieerd programma ten gehore gebracht.